Mediació escolar

L’Institut Menéndez y Pelayo fa 76 anys que va obrir les seves portes. Des d’aleshores ha anat transformant-se per adaptar-se als diferents reptes que se li han plantejat.

En cada un dels diferents moments de la seva historia, l’IES Menéndez y Pelayo ha estat conscient de la necessitat de donar la millor resposta educativa als seus alumnes tant Instructivament com qualitativament per formar persones en aquells valors que fan possible una convivència enriquidora.

 

QUÈ ÉS UN SERVEI DE MEDIACIÓ?

El servei de mdiació constitueix una acció educativa i preventiva davant dels conflictes.

El mediador reuneix les persones en conflicte i els explica que treballaran per canviar la situació.

 

QUÈ CAL SABER SOBRE LA MEDIACIÓ ESCOLAR?

Té per objectiu educar la convivència.

Es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat.

Contribueix a evitar enfrontaments inútils.

Enforteix i repara les relacions entre les persones que conviuen quotidianament.

 

QUÈ APORTA LA MEDIACIÓ A L’ALUMNAT?

Ajuda a crear grup i caliu humà.

S’apren a escoltar per compendre, a pensar (reflexivament, creativament i criticament), a implicar-se en la millora del propi entorn, a compendre, expressar i dominar el sentiments (educació emmocional), a defensar els drets de les persones (justícia social).

Els nois i les noies desenvolupen habilitats per fer front per si mateixos als conflictes que, de manera natura, viuran al llarg de la seva vida.

 

PASSOS DE LA MEDIACIÓ

 • Tenim un conflicte.
 • Trobem-nos.
 • Parlem-ne.
 • Què tenim entre mans?
 • Fem propostes.
 • Posem-nos d’acord per continuar junts.
 • Revisem, de tant en tant, le spropostes.
 • Viure i conviure en pau.

 

RECURSOS DEL CENTRE

 Pel que fa a la convivència L’Institut Menéndez y Pelayo ha incorporat diferents recursos:

 • Un grup de professors, alumnes i pares formats en mediació mitjançant el programa de Mediació escolar del departament d’Ensenyament.
 • El Pla d’Acció tutorial. Els tutors son una peça clau per la difusió i coordinació del servei.
 • Desenvolupament d’estratègies en la difusió del servei: cartells explicatius, tutories.
 • Bústia de demanda d’ajut.
 • Habilitació d’un lloc específic  per poder realitzar l’activitat.
 • Horari fix d’atenció a les necessitats: patis de dilluns, dimarts i dimecres.
 • Assistencia a actes de formació i cursos a nous mediadors.
 • Promoure xerrades o conferències sobre temes de convivències tant per part de l’AMPA com del Centre.

 

OBJECTIUS

Per mitja de la Mediació volem apropar els alumnes a la cultura del diàleg i el consens i desemvolupar un estil de comunicaxció capaç de millorar les relacions interpersonals incloent:

 • L’escolta activa.
 • L’empatia.
 • L’assertivitat.
 • L’autocontrol.
 • Fomentar el desenvolupament d’actitud d’aprenentatge a partir dels conflictes de convivència.

 

COORDINADORA DE MEDIACIÓ: Mercè Bonsfills.