Activitats de la biblioteca

La biblioteca programa durant tot el curs un seguit d’activitats relacionades amb la lectura. Aquestes activitats responen a dos objectius principals. Per una banda poden ser activitats programades en el Pla Lector del centre, coordinades conjuntament entre el professorat i el personal bibliotecari. També poden ser activitats programades per la biblioteca amb l’objectiu de fer promoció de la lectura mitjançant el fons de la biblioteca.

A les diferents xarxes socials on es troba la biblioteca podràs consultar les diferents tasques diàries que fem. Pots accedir mitjançant el seu bloc.

MEMÒRIES CURS 2015-2016

Vols saber quines actuacions va realitzar la biblioteca el curs passat? Pots trobar tota la INFORMACIÓ aquí.