Filosofia

DEPARTAMENT   DE   FILOSOFIA (Relació de matèries)

4T  ESO:

  • ÉTICA
  • ESTÈTICA

1R  BATXILLERAT:

  • FILOSOFIA

2N  BATXILLERAT:

  • HISTÒRIA  DE  LA  FILOSOFIA
  • PSICOLOGIA  I  SOCIOLOGIA