Mediació escolar

PLA  DE  MEDIACIÓ.

CURS  2018 – 19

La mediació de l’institut Menéndez y Pelayo, té com objectius , fomentar les relaciones positives i la resolució de conflictes donant prioritat al diàleg, la tolerància i el respecte.

Els alumnes, aprenen a conviure intentant solucionar els problemes i diferències entre ells, que de vegades sorgeixen de les pròpies relacions i que poden interferir el ritme habitual de les classes i de l’entorn.

Els mateixos alumnes són els protagonistes  de la gestió dels seus conflictes i de la evolució i maduresa de la seva autonomia.

COORDINACIÓ  DE MEDIACIÓ: Reme Butron, Ana Marín