Ajuts menjador curs 2020-2021

 

CONVOCATÒRIA AJUTS DE MENJADOR CURS 2020 2021


PERÍODE PRESENTACIÓ DE DE SOL·LICITUDS DE JUNYDel 23 de juny al 9 de juliol, ambdós inclosos.

PERÍODE DE SOL·LICITUDS DE SETEMBREDel 7 i el 20 de setembre, ambdós inclosos.

 

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT?

Poden sol·licitar l’ajut el pare, la mare, el tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’alumnes d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona per al curs 2020-2021.

INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER OMPLIR LA SOL·LICITUD

 • DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar més grans de  14 anys.
 • Dades personals alumne/alumna: nom, cognoms,…
 • Correu electrònic i telèfon mòbil de la mare/pare.
 • Número IDALU (identificador de l’alumne). Es pot demanar al centre on l’alumne/a ha estat matriculat/da.
 • Font dels ingressos.
 • Número de compte corrent, en previsió que sigui necessari en un futur, si hi ha un nou període de confinament, per substituir l’enviament de targetes.

ÉS NECESSÀRIA L’AUTORITZACIÓ PER A LA CONSULTA DE LES DADES?

Si, és necessària. Si no s’autoritza, s’ha de presentar tota la documentació requerida per poder-la valorar i identificar.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’ADJUNTAR?

No cal presentar cap dels documents que són consultables per interoperabilitat, tret que la família faci constar expressament que no autoritza a fer la consulta, cas en què haurà de presentar tota la documentació.

Per acreditar les diferents situacions que poden ser objecte de puntuació i no són consultables per interoperabilitat:

 • Infants en acolliment: Cal presentar original i fotocòpia de la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Situació de risc social de la unitat familiar: Les famílies ateses pels serveis socials d’altres ajuntaments han de presentar un informe específic dels serveis socials que acreditin quin tipus de risc social presenten.
 • Treballadores de la llar: Cal presentar el certificat de cotitzacions de l’any 2019.
 • Famílies que no poden acreditar els ingressos: Han de presentar un certificat de valoració social.

 

HE D’EMPLENAR DUES SOL·LICITUDS, SI HE DE DEMANAR DUES BEQUES PER A DOS FILLS?

 No, a la mateixa sol·licitud es pot demanar l’ajut de menjador dels fills i filles, sempre que vagin al mateix   centre.

ON PUC TROBAR INFORMACIÓ O ACLARIR DUBTES SOBRE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA? QUI EM POT AJUDAR?

Per tal de donar suport a les famílies que no disposin de recursos per presentar la sol·licitud de manera telemàtica s’han habilitat diversos espais de suport:

 • Oficina d’atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, Plaça Urquinaona,6 (atenció amb cita prèvia)
 • OME Sant Andreu, c/ Sant Adrià, 20 recinte Fabra i Coats (atenció amb cita prèvia)
 • OME Ciutat Vella, Placeta del Pi, 2 ( atenció amb cita prèvia)
 • Institut Rambla Prim, c/ Cristóbal de Moura 223 (atenció amb cita prèvia)
 • Telèfons d’assistència per a l’emplenament de la sol·licitud 667366863 i 638684531 (també es pot demanar cita prèvia per fer l’atenció telefònica)

El web del Consorci, www.edubcn.cattambé publica tota la informació.

COM ES FA LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA?

A causa de la situació de crisi sanitària generada a conseqüència de la COVID 19, enguany la sol·licitud es tramita telemàticament. La sol·licitud es pot omplir des de qualsevol dispositiu.

Cliqueu aquí per accedir a la Sol·licitud Ajut de Menjador_ Curs 2020-2021

La sol·licitud telemàtica també està disponible al WEB del Consorci d’Educació de Barcelona Cliqueu aquí per accedir a la informació Ajuts Menjador_Consorci Educació Barcelona

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, se’n genera un resguard, que cal signar i lliurar al centre amb la documentació que sigui necessària.

IMPORTANT: És imprescindible presentar a l’institut el resguard signat i la documentació que sigui necessària per poder gestionar l’Ajut de Menjador Curs 2020-2021.

DIES i HORARI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD A L’INSTITUT:

Els dies i horari per presentar el resguard signat de l’Ajut de Menjador i la documentació que sigui necessària, a l’escola, són els dies 2, 3 i 6 de juliol de 10 a 13h.

Cal demanar cita prèvia per poder lliurar la sol·licitud els dies indicats trucant al telèfon 932002755.

 

INFORMACIÓ AJUTS MENJADOR (CASTELLÀ)

 

INFORMACIÓ AJUTS MENJADOR (CATALÀ)