ALUMNES DE 2N DE BATXILLERAT (DIÜRN I NOCTURN) AMB MATÈRIES PENDENTS DE 1R

 

Benvolgut Alumnat,

Al llarg d’aquesta setmana l’alumnat de 2n de batxillerat amb matèries pendents de 1r rebran les tasques de recuperació. S’hauran de lliurar als respectius professors/es no més tard de dimarts 19 de maig.

Prefectura d’Estudis de Nocturn i Coordinació de batxillerat