INFORMACIÓ RELATIVA ALS TREBALLS DE RECERCA DE NOCTURN

La recuperació extraordinària del treball de recerca tindrà lloc divendres 12 de juny. El lliurament de la memòria escrita es farà mitjançant e-mail adreçat al tutor/a del treball no més tard de les 20:00 h del dia 9 de juny.

L’alumnat que vulgui acollir-se a aquesta convocatòria ha de posar-se immediatament en contacte amb el tutor/a del treball.

 

Prefectura d’Estudis de nocturn