PREINSCRIPCIÓ CURS 2018 2019

HORARI SECRETARIA PER PREINSCRIPCIÓ:

  • Dilluns a divendres: matins de 9:30 h. a 13:00 h.
  • Dilluns i dimarts: tardes de 16:00 h. a 19:00 h.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 14 al 24 de maig de 2018

MÉS INFORMACIÓ:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Per tal de facilitar el procés de preinscripció, es recomana omplir i enviar la sol·licitud de preinscripció a través d’ Internet. Us facilitem l’enllaç per fer la tramesa electrònica de la sol·licitud de preinscripció: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=&moda=1

Recordeu que un cop feta la tramesa de la sol·licitud heu de lliurar, al centre educatiu escollit en primera opció, còpia de la sol·licitud i original i fotocòpia de la documentació requerida.