Projecte lingüístic

El Projecte Lingüístic pretén descriure i reflectir el tractament de les diverses llengües al nostre institut, d’acord amb el marc legal i la realitat sociolingüística del centre.

La llengua majoritària del nostre alumnat és el català (el 55% tenen el català com a llengua materna i llengua d’ús a casa), seguida de prop per la llengua castellana, que és la primera llengua del 40%. Hi ha, però, un 5% d’alumnat amb altres llengües, en ordre de parlants: anglès, francès, suec, italià, rus, xinès, ucraïnès, georgià, àrab, guaraní i iloko.

 

Oferta de llengües estrangeres:

Anglès

La llengua anglesa s’imparteix a tots els nivells com a primera llengua estrangera.

A l’ESO, l’alumnat disposa de tres hores setmanals, dues de les quals en grup sencer (al voltant de 30 alumnes) i una hora amb grup partit (15 alumnes, agrupació heterogènia, no per nivells d’aprenentatge).

A Batxillerat, l’alumnat està agrupat per nivells d’aprenentatge: dos grups  estàndard i un grup alt, les tres hores setmanals de què es disposa.

 

Francès

La llengua francesa s’ofereix com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO (matèria optativa, 2 hores).

A 2n d’ESO hi ha una valoració i orientació personalitzada, en funció de les habilitats personals, i un compromís de continuïtat fins a 3r (inclòs).

A 4t d’ESO torna a haver-hi la possibilitat de triar el segon idioma, que queda en la franja de currículum optatiu propi del nivell, amb tres hores setmanals.

A Batxillerat, hi ha la possibilitat de triar la llengua francesa com a primera llengua estrangera, bé seguint el currículum ordinari o bé cursant el Batxibac (doble titulació espanyola i francesa).

 

Alemany

De manera semblant al francès, la llengua alemanya es pot cursar de 1r a 3r d’ESO, dues hores setmanals, i a 4t d’ESO, i tres hores setmanals.

A Batxillerat, es pot triar l’alemany com a llengua estrangera, amb tres hores setmanals.

 

Criteris metodològics i organitzatius

Desdoblaments
Pla lector
Jornades culturals
Anglès a matèries no lingüístiques
Projectes transversals
TAC
Exposicions orals
Coordinació departament català – castellà

Recursos i accions complementàries

Aula d’acollida
Auxiliar de conversa
Parelles lingüístiques
Suport lingüístic i social

Batxibac
Conveni EOI proves B1 i B2 d’anglès
Teatre en francès
Diplomes DELF

Diplomes del Goethe Institute
Activitats extraescolars
Aula d’acollida temporal
Viatges i intercanvis

Accés al document complet: Projecte lingüístic

Descarregar (PDF, 707KB)