ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MENÉNDEZ Y PELAYO

PLA  DE L’ESPORT

 

El Pla Català de l’Esport Escolar, pretén posar a l’abast de tots els alumnes la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

 

Més concretament, podem destacar els objectius següents:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat del centre, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
  • Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.

 

El Pla Català de l’Esport Escolar, promociona les activitats extraescolars esportives en els Centres Educatius.

Totes les activitats programades, formen part del Pla de l’esport vigent i han estat aprovades pel Consell Escolar del centre.

L’AEE Institut Menéndez y Pelayo, proporciona els entrenadors i professionals necessaris, coordina les activitats de Futbol Sala, Voleibol, Bàsquet, així com les classes d’Speaking i de Teatre.

 

Per més informació podeu entrar a la nostra pàgina web: www.aeemenendezypelayo.com

https://institutmenendezypelayo.cat/wp-content/uploads/2020/03/IMG-0854.mov