SIMULTANEÏTAT AMB ESTUDIS DE DANSA

ESO

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de dansa en conservatoris o centres professionals pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Matèries convalidables:

 • Educació Física
 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d’ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores setmanals per curs)
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores setmanals)

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de dansa en escoles de dansa autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Situació 1. Alumnat amb una dedicació horària a l’escola de dansa de entre 5 i 7 hores setmanals

Matèries convalidables:

 • Educació Física

Situació 2. Alumnat amb una dedicació horària a l’escola de dansa de 7 hores setmanals o més.

Matèries convalidables:

 • Educació Física
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d’ESO (2 hores setmanals per curs)
 • Una matèria optativa de quart curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores setmanals)

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT

 

BATXILLERAT

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de dansa en conservatoris o centres professionals pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement de:

Matèries convalidables:

 • Educació Física
 • Matèries de la franja d’optatives fins a un màxim de 6 hores setmanals a primer de batxillerat, i fins a un màxim de 4 hores setmanals a segon de batxillerat.

Situació 1. Alumnat amb una dedicació horària als estudis de dansa d’11 hores setmanals o més.

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de dansa en escoles de dansa autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement si compleix els requisits següents:

 • Cursar ensenyaments en alguna de les escoles de dansa autoritzades, que es poden consultar al Mapa escolar del web del Departament
 • Haver superat la prova d’accés als ensenyaments de grau professional de dansa en un conservatori o en un centre professional.
 • Cursar ensenyaments de dansa que inclouen com a minin: Dansa Clàssica, Tècniques de Dansa Contemporània o Dansa Espanyola i continguts de música.

Matèries convalidables:

 • Educació Física
 • Matèries de la franja d’optatives fins a un màxim de 6 hores setmanals a primer de batxillerat, i fins a un màxim de 4 hores setmanals a segon de batxillerat.

Situació 2. Alumnat amb una dedicació horària als estudis de dansa d’entre 7 i 10 hores setmanals.

L’alumnat que simultàniament realitza estudis de dansa en escoles de dansa autoritzades pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement si compleix els requisits següents:

Matèries convalidables:

 • Educació Física

DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT

 

Si voleu més informació podeu consultar el document següent:

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs.