Projecte Curricular

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

Marc horari de l’etapa

1r, 2n i 3r d’ESO

4t d’ESO

Accés al document complet: Currículum IMyP ESO 2022-2023