Projecte Educatiu de Zona PEZ

L’Institut forma part del Servei Educatiu del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.