Servei comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa que s’orienta a desenvolupar la competència social i ciutadana, mitjançant la metodologia de l’aprenentatge-servei. Es desenvoluparà al llarg del curs com una màteria més de 4t d’ESO, en el marc del currículum obligatori. Té la consideració de projecte transversal.

El seu objectiu principal és donar a conèixer a l’alumnat i famílies les problemàtiques socials i culturals, així com la xarxa associativa i les entitats de l’entorn, per tal de promoure la participació dels joves i fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.

El SC inclou una dedicació horària dins el marc escolar, però també unes hores de servei actiu a la comunitat (al voltant de 10 hores) que, majoritàriament, tindran lloc fora de l’horari escolar. “Inicialment, l’alumnat hi anirà acompanyat, però també algunes vegades hauran de desenvolupar l’activitat de SC autònomament o amb la supervisió de l’entitat.”

Per còneixer els diferents projectes que duem a terme aquest any consulta el document SERVEI COMUNITARI


Visita el blog