Servei comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa que s’orienta a desenvolupar la
competència social i ciutadana, mitjançant la metodologia de l’aprenentatge-servei. Es
desenvoluparà al llarg del curs com una màteria més de 4t d’ESO, en el marc del
currículum obligatori. Té la consideració de projecte transversal.
El seu objectiu principal és donar a conèixer a l’alumnat i famílies les problemàtiques
socials i culturals, així com la xarxa associativa i les entitats de l’entorm, per tal de
promoure la participació dels joves i fomentar el compromís amb la construcció d’una
societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.
El SC inclou una dedicació horària dins el marc escolar, però també unes hores de
servei actiu a la comunitat (al voltant de 10 hores) que, majoritàriament, tindran lloc
fora de l’horari escolar. “Inicialment, l’alumnat hi anirà acompanyat, però també
algunes vegades hauran de desenvolupar l’activitat de SC autònomament o amb la
supervisió de l’entitat.

ACCÉS AL DOCUMENT: SERVEI COMUNITARI