Departaments

  Biologia i Geologia

Ciències Socials

Clàssiques

Educació Física

Educació Visual i Plàstica

 Orientació

Filosofia

Física i Química

Lengua y Literatura Castellana

 Llengua Catalana i Literatura

Llengües Estrangeres

Matemàtiques

 Música

Tecnologia