DISPOSITUS DIGITALS ALUMNAT

Per tal de resoldre dubtes que sorgeixen habitualment en l’adquisició de dispositius digitals per a l’alumnat us facilitem la resposta a les preguntes més habituals.

Descarregar document.