ESO

Aquesta etapa educativa és el marc idoni per consolidar les competències bàsiques, realitzar nous aprenentatges i posar les bases per a una formació personal basada en l’autonomia personal que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica.

Horari:

  • 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO:

Matins:  dilluns,  dimarts, dimecres i divendres: de 8:15 a 13:45 h. . Dijous de 8:15 a 14: 45 h.
Tardes: dilluns i dimarts de 15:15 a 17:15 h.

  • 4t ESO:

Matins: de dilluns a divendres: de 8:15 a 14:45 h.