Normativa i inscripció

Per comunicar faltes d’assistència o canvis, podeu trucar al telèfon 625 075 386 (de 9 a 11 hores) o escriure a: menjador.552menendezpelayo@7itria.cat
INS. Menéndez y Pelayo