Obertura de l’institut/ Documents

Podeu visualitzar o descarregar els documents als següents enllaços:

 

Pla d’obertura de l’institut

 

Comunicació per a les famílies Pla d’obertura

L’adreça per enviar la declaració és  declaracio@imyp.cat

 

Declaració responsable alumnes menors de 18 anys

 

Declaració responsable alumnes majors de 18 anys