Tasques obligatòries per a la recuperació de les matèries de 2n de Batxillerat diürn. Avaluació extraordinària.

Tasques de recuperació avaluació final extraordinària 2n Batx