Enquesta lingüística alumnat


El Projecte Lingüístic pretén descriure i reflectir el tractament de les diverses llengües al nostre institut, d’acord amb el marc legal i la nostra realitat sociolingüística. Per tal d’actualitzar-lo, us demanem que respongueu el següent qüestionari confidencial.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Accés a l’enquesta (clica aquí)