HACK THE SCHOOL. La reforma d’un espai


 

El projecte proposa la construcció de l’aula de projectes per 1r d’ESO a l’amfiteatre de l’Institut. Actualment aquesta aula és un magatzem.

Estat previ de l’espai a reformar

Un cop es buidi, s’ha de fer un disseny integral de l’espai que serà el resultat de les millors propostes. Tot plegat serà després d’un procés participatiu entre tota la comunitat educativa per analitzar les barreres que els espais actuals suposen en la forma d’ensenyar i aprendre.

Les reflexions, demandes i propostes de l’alumnat han de ser la base per dissenyar aquesta aula. Per això, tot l’alumnat del centre treballarà el projecte “Dissenyar una aula” en les respectives tutories. D’altra banda, des de diferents matèries es faran estudis de sostenibilitat, eficiència energètica, estudi de colors, perspectives còniques, descripcions, prototips, pressupostos… per aquesta aula.

Fitxes de treball:

Fitxa: Com haurien de ser les classes per facilitar el vostre aprenentatge?

Fitxa: Quines condicions ambientals creieu que dificulten el vostre aprenentatge?

Fitxa: Quins espais de l’Institut creieu que s’haurien de millorar? Per què?

Fitxa: Quins espais de l’Institut són agradables per aprendre? Per què?

Fitxa: DAFO Espais

Fitxa:Espais agradables. Imatges i conceptes

Fitxa:Espais desagradables. Imatges i conceptes

 

Pluja d’idees en el vestíbul de l’Institut:

Elaboració del cartell a l’aula de Dibuix

El nou rètol, acabat

Penjada del rètol

El plafó d’idees

Resultat de la pluja d’idees sobre els plànols de l’Institut:

 

Sessions de treball:

 

La proposta final, pel que fa a l’aspecte pedagògic i didàctic, haurà de facilitar que aquest espai

  • faciliti fer treball per projectes i treball cooperatiu
  • contempli alternances d’espais on puguin confluir diferents tipus d’aprenentatges
  • potenciï les intel·ligències múltiples i sigui agradable per ajudar al control de les emocions,
  • permeti l’exposició dels treballs dels alumnes…

Pel que fa a l’aspecte físic, l’aula haurà d’estar ben il·luminada, tenir bona acústica, tenir bona ventilació, tenir en compte l’eficiència energètica i la sostenibilitat, tenir mobiliari confortable, tenir colors agradables…També haurà de tenir en compte tot el necessari per poder treballar amb ordinadors.

En definitiva, la nova aula de projectes de l’Institut Menéndez y Pelayo haurà de ser el testimoni dels diferents canvis del nostre entorn i haurà de facilitar el canvi evolutiu que suposa l’etapa de l’adolescència on es troben els nostres alumnes.