HACK THE SCHOOL

Què és Hack the School?

Hack the School, espais per aprendre i conviure, és un projecte de la Fundació Jaume Bofill – Projecte Educació Demà.

Què proposa Hack the School?

Es proposa a qualsevol centre educatiu que ho desitgi formar part d’un projecte de redisseny d’un dels seus espais escolars (aula, biblioteca, passadís, pati, etc.), en el que comptarà amb assessors experts, formació i un kit metodològic específic. A més, les propostes de canvi d’espai que es treballin al llarg de la crida optaran a premis amb dotació econòmica.

Què es planteja l’Institut Menéndez y Pelayo?

El projecte va arribar al Centre de la mà de la coordinadora de 1r ESO, Marta Ponti i Alemany i es va veure com una bona oportunitat per replantejar formes de treballar. El primer problema detectat va ser la necessitat de reconvertir alguns espais de cada pis en espais multifuncionals per poder treballar per projectes.

La construcció de l’aula de projectes per 1r d’ESO a l’amfiteatre de l’Institut. Avui, aquest espai és un magatzem. Un cop es buidi s’haurà de fer un disseny integral de l’espai que serà el resultat de les millors propostes després d’un procés participatiu entre tota la comunitat educativa per analitzar les barreres que els espais actuals suposen en la forma d’ensenyar i aprendre.

Accediu al Projecte presentat per l’Institut Menéndez y Pelayo