INFORMACIÓ DELS CONVENIS ENTRE L’EOI (ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES) I ELS CENTRE EDUCATIUS

 

Es prega als alumnes que es vulguin presentar al test de nivell per fer els cursos de  preparació dels certificat Intermedi (B1) i Avançat (B2) d’Anglès que ho notifiquin per correu electrònic (a8013226@xtec.cat)  o per telèfon (demanar per la coordinadora pedagògica) entre l’1 i el 9 de setembre de 2015.