REUNIONS AMB FAMÍLIES CURS 2018 2019

REUNIONS DE FAMíLIES:
  • 9 octubre a la sala d’actes reunió amb les famílies de 3r ESO a les 18h
  • 9 octubre a la sala d’actes reunió amb les famílies de 1r ESO a les 19h
  • 10 octubre a la sala d’actes reunió amb les famílies de 2n ESO a les 18h
  • 10 octubre a la sala d’actes reunió amb les famílies de 4t ESO a les 19h
  • 17 octubre a la sala d’actes reunió amb les famílies de 1r Batx./2n Batx. a les 18h30