REUNIONS INFORMATIVES PER ALS PARES I MARES DEL NOU ALUMNAT

  • Dia 2 de juliol de 2015 a les 18:00 h.PARES I MARES DEL  NOU ALUMNAT  D’ESO
  • Dia 15 de juliol de 2015 a les 18 h. PARES I MARES DEL NOU  ALUMNAT DE BATXILLERAT