PROVES LLIURES D’ANGLÈS B1 o B2

L’alumnat de 3r, 4t i Batxillerat interessat a presentar-se a les proves lliures d’anglès de nivell inB1 i B2 cal que es posi en contacte amb el professor del Departament d’anglès Gabriel Martínez abans de l’11 de gener de 2022. 
La prova escrita serà l’1 d’abril a les 15:30h i cal fer un pagament d’una taxa per a la inscripció a les proves de certificació de nivell B1 i B2.