Tasques Març 2020

Benvolgudes famílies i alumnat,

A partir d’avui hem fet accessibles al nostre alumnat un seguit de tasques que permetin tenir una continuïtat de treball durant aquest període de confinament. Hem estat prudents per tal que les feines i deures siguin un acompanyament i no signifiquin un avançament dels continguts que s’hauran de fer en retornar al centre.

En aquests moments proposem aquestes tasques formadores, de reforç  o de manteniment. Tal com ens recorda la Gerent del Consorci, no tothom té el mateix accés a les eines  o l’acompanyament de les famílies per seguir avançant. És per això que les consideracions sobre la ponderació d’aquestes feines en l’avaluació de l’alumnat les prendrem quan veiem com es resol la situació en què ens trobem.

La manera per accedir a la feina és a través del Moodle de l’institut. Quan hi accediu, veureu que s’hi ha creat una carpeta nova, anomenada “Març 2020”, en la qual, organitzades per cursos, hi trobareu les propostes de feina. Aquests materials són accessibles sense que calgui identificar-se a Moodle, per facilitar-hi l’accés també a l’alumnat que no recordi les seves claus d’accés.

Us adjuntem un enllaç per accedir-hi de forma ràpida:

https://bit.ly/3d9eoAY

Aquest curs està obert a visitants: 

Us afegim també l’enllaç del Servei Català de Salut que fa referència al confinament saludable.

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-confinament-saludable.pdf  

Us agraïm la vostra col·laboració, i esperem que totes i tots us trobeu bé.

Molt cordialment,

Equip directiu i Coordinació

INS Menéndez y Pelayo