Revoluciona el gènere

La Direcció General de Joventut ha organitzat aquest curs uns tallers de prevenció de violències masclistes  amb l’objectiu de facilitar eines i recursos per abordar les desigualtats de gènere i les violències associades en l’àmbit educatiu. El nostre institut hi participa. 

Els tallers, adreçats a l’alumnat de 3r d’ESO, estan pensats per reduir els comportaments, les actituds i els valors masclistes de les persones joves. Per tal d’assolir l’objectiu es fa un treball conjunt entre el centre educatiu, el professorat, l’alumnat i les famílies en la prevenció de les violències de gènere. En aquest procés, és bàsic el compromís del professorat i del centre educatiu.

Durant aquesta setmana portarem a terme els tallers al al nostre centre.